De geregistreerde items van een kind bekijken

De geregistreerde items van een kind bekijken

Wanneer je een registratie voor een kind hebt gemaakt, kan je deze op twee manieren terugvinden in de app. 

Manier 1: Bij het onderdeel Tijdlijn.
In de Tijdlijn zie je een verzameling van alle registraties en signaleringen voor de hele klas, gesorteerd op datum van nieuw naar oud. De Tijdlijn bevat meerdere filters: een leergebied-, interventie- en kind-filter. Zo kan je snel de gewenste registratie vinden. 

Bij de registratie op de Tijdlijn zie je zowel het registratieonderwerp als het geregistreerde onderdeel. Bijvoorbeeld registratieonderwerp Statistiek, registratieonderdeel Kans. Manier 2: Bij het onderdeel Overzicht. 
In het overzicht is een 'rapport' te vinden voor elk individueel kind, voor elke combinatie van leergebied en deelgebied. In tegenstelling tot de Tijdlijn zie je hier een overzicht van alle geregistreerde onderdelen per deelgebied (bijvoorbeeld Kans) en zie je niet de registratieonderwerpen. 

Het Overzicht geeft een overzicht van alle geregistreerde onderdelen afgezet tegen de tijd wanneer dit onderdeel is geregistreerd. 

Hoe kom je hier: 
1. Ga naar het onderdeel Overzicht. 
2. Klik het kind aan voor wie je een overzicht wilt zien. 
3. Kies het juiste leergebied en het bijbehorende deelgebied. 


  • Related Articles

  • Begripsomschrijving van een registratieonderwerp bekijken

   Binnen Cfolio bevatten alle leergebieden twee of meerdere deelgebieden. Binnen de verschillende combinaties van leergebied en deelgebied horen verschillende registratieonderwerpen. Elk van deze registratieonderwerpen bevat één of meerdere ...
  • Tekst in een signalering bekijken op de Planning

   Het is mogelijk om via de Planning in een ingeplande signalering de tekst in de signalering te bekijken.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de juiste signalering.  3. Klik rechts in de witter balk op het pijltje. De tekst in de ...
  • Een signalering maken voor 1 kind

   1. Klik het kind aan waar je een signalering over wilt maken. 2. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 3. Kies een leergebied en vervolgens een doelgerichte interventie. 4. Kies tenslotte een datum waarop je de interventie wilt inplannen en ...
  • Het gebruik van de filters op de planning

   Binnen het onderdeel 'Planning' kan gebruik worden gemaakt van twee filters, een datum filter en een kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de planning aangepast weer te geven.  Datum filter: met de datum filter kan de 'Planning' voor een ...
  • Het gebruik van de filters op de tijdlijn

   Binnen het onderdeel 'Tijdlijn' kan gebruik worden gemaakt van vier filters, een datum-, leergebied-, interventie- en kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de tijdlijn aangepast weer te geven.  Datum filter: met de datum filter kan de ...