Een foto of meerdere foto's toevoegen aan een signalering

Een foto of meerdere foto's toevoegen aan een signalering

In Cfolio is het mogelijk om een foto te maken en toe te voegen aan een signalering. Het is ook mogelijk om eerder gemaakte foto's te uploaden en toe te voegen. 

1. Ga naar het onderdeel Signaleren.
2. Klik het kind aan waar je een signalering over wilt maken. 
3. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 
4. Klik in de rechter bovenhoek op het camera icoontje om een foto te maken. 
 1. De standaardoptie staat op de camera aan de achterkant van de tablet. Druk op Flip als je de camera wilt wisselen naar de camera aan de voorkant van de tablet.
 2. Klik op Foto om een foto te maken. Deze wordt direct toegevoegd aan de signalering.
5. Klik in de rechter bovenhoek op het afbeelding icoontje om foto's te uploaden. 
 1. Selecteer de gewenste foto's en klik op 'Openen'. Het is ook mogelijk om de foto's één voor één toe te voegen. 
 2. Let op: er kunnen maximaal 3 foto's geüpload worden. 
6. Kies vervolgens een leergebied, een doelgerichte interventie en de datum waarop je de interventie wilt inplannen en klik op Plannen.

Je signalering met toegevoegde foto('s) is nu aangemaakt. De geplande interventie is te vinden onder Planning (zonder foto) en is ook te zien op de Tijdlijn (met foto('s)). 

  • Related Articles

  • Een signalering maken voor meerdere kinderen

   1. Klik op het icoontje voor meerdere kinderen (groepssignalering). 2. Klik de kinderen aan voor wie je een groepssignalering wilt maken en klik vervolgens op 'Plan groepssignalering'. 3. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 3. Kies een ...
  • Het aanpassen van een ingeplande signalering

   Het is mogelijk om een ingeplande signalering aan te passen.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de signalering die je wilt aanpassen.  3. Klik rechts in de witte balk op het pijltje. De tekst van de signalering verschijnt nu.  4. Druk op ...
  • Een signalering maken voor 1 kind

   1. Klik het kind aan waar je een signalering over wilt maken. 2. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 3. Kies een leergebied en vervolgens een doelgerichte interventie. 4. Kies tenslotte een datum waarop je de interventie wilt inplannen en ...
  • Een nieuwe individuele- of groepssignalering maken vanuit een groepssignalering

   Vanuit een groepssignalering is het mogelijk om een vervolg signalering te maken voor de groep of een vervolg signalering te maken voor één van de individuele kinderen binnen deze groep.  Groepssignalering 1. Ga naar het onderdeel 'Planning'.  2. ...
  • Begripsomschrijving van een registratieonderwerp bekijken

   Binnen Cfolio bevatten alle leergebieden twee of meerdere deelgebieden. Binnen de verschillende combinaties van leergebied en deelgebied horen verschillende registratieonderwerpen. Elk van deze registratieonderwerpen bevat één of meerdere ...