Een nieuwe individuele- of groepssignalering maken vanuit een groepssignalering

Een nieuwe individuele- of groepssignalering maken vanuit een groepssignalering

Vanuit een groepssignalering is het mogelijk om een vervolg signalering te maken voor de groep of een vervolg signalering te maken voor één van de individuele kinderen binnen deze groep. 

Groepssignalering
1. Ga naar het onderdeel 'Planning'. 
2. Open de ingeplande groepssignalering door op het pijltje aan de rechterkant te klikken. 
Overzicht van planning

3. Klik op 'Nieuwe signalering'.
Nieuwe signalering

4. Er opent een nieuwe signalering voor de hele groep binnen hetzelfde leergebied als de vorige groepssignalering.
Groepssignalering

5. Typ waar de signalering over gaat en voeg eventueel een foto toe. 
6. Kies de doelgerichte interventie.
7. Kies tenslotte een datum waarop je de interventie wilt plannen en klik op 'Plannen'.

Plan doelgerichte interventie

Je nieuwe/vervolg groepssignalering is aangemaakt en de geplande interventie is te vinden onder 'Planning'.

Individuele signalering
1. Ga naar het onderdeel 'Planning'. 
2. Open de ingeplande groepssignalering door op het pijltje aan de rechterkant te klikken. 
3. Klik op het kind waar je een nieuwe signalering voor wilt maken. 
Individuele signalering

4. Er opent een nieuwe signalering voor de het individuele kind binnen hetzelfde leergebied als de vorige groepssignalering.
Nieuwe signalering

5. Typ waar de signalering over gaat en voeg eventueel een foto toe. 
6. Kies de doelgerichte interventie.
7. Kies tenslotte een datum waarop je de interventie wilt plannen en klik op 'Plannen'.

Hoe je een groepssignalering kan maken, lees je hier

  • Related Articles

  • Een signalering maken voor meerdere kinderen

   1. Klik op het icoontje voor meerdere kinderen (groepssignalering). 2. Klik de kinderen aan voor wie je een groepssignalering wilt maken en klik vervolgens op 'Plan groepssignalering'. 3. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 3. Kies een ...
  • Een registratie maken

   1. Ga naar het onderdeel Registreren.  Klik op het kind waar je een registratie voor wilt maken. 2. Kies het juiste leergebied en vervolgens het deelgebied. 3. Je krijgt nu alle inhoud te zien van dit leergebied. 4. Open een registratieonderdeel door ...
  • Leerlingen overzetten naar een nieuwe groep

   Wanneer er leerlingen wisselen van groep kunnen deze uit de huidige groep worden gehaald en toegevoegd worden aan de nieuwe groep. Let op: bij het uploaden van een nieuw leerlingenbestand, pas het huidige leerlingenbestand aan, maak geen nieuw ...
  • Leerlingen toevoegen in een nieuwe school

   1. Download het leerlingen bestand. 2. Open het bestaande leerlingenbestand in Excel. 3. Verwijder de twee voorbeeld leerlingen, maar laat de namen van de velden (klas, leerlingnummer, etc.) staan. 4. Voeg de eigen leerlingen toe met de juiste klas; ...
  • Een signalering maken voor 1 kind

   1. Klik het kind aan waar je een signalering over wilt maken. 2. Typ vervolgens waar de signalering over gaat. 3. Kies een leergebied en vervolgens een doelgerichte interventie. 4. Kies tenslotte een datum waarop je de interventie wilt inplannen en ...