Het gebruik van de filters op de planning

Het gebruik van de filters op de planning

Binnen het onderdeel 'Planning' kan gebruik worden gemaakt van twee filters, een datum filter en een kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de planning aangepast weer te geven. 

Datum filter: met de datum filter kan de 'Planning' voor een specifieke datum getoond worden. 
1. Ga naar het onderdeel Planning. 
2. Klik op 'Kies een datum' en selecteer de gewenste datum. Door op de pijltjes te drukken kan een andere maand worden gekozen. 
3. De Planning is nu gefilterd op de gewenste datum. De gekozen datum is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een datum is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een andere datum worden gekozen. 

Kind filter: met het kind filter kan de 'Planning' voor een specifiek kind getoond worden. 
1. Ga naar het onderdeel Planning. 
2. Klik op 'Kind' en selecteer het juiste kind. 
3. De Planning is nu gefilterd op het gewenste kind. Het gekozen kind is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een kind is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een ander kind worden gekozen. 

Door de filters te combineren kan een leraar ook inzicht krijgen in de planning van één kind op een specifieke datum. Met de knop 'Verwijder filters' kan de selectie worden verwijderd. 
  • Related Articles

  • Het gebruik van de filters op de tijdlijn

   Binnen het onderdeel 'Tijdlijn' kan gebruik worden gemaakt van vier filters, een datum-, leergebied-, interventie- en kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de tijdlijn aangepast weer te geven.  Datum filter: met de datum filter kan de ...
  • Tekst in een signalering bekijken op de Planning

   Het is mogelijk om via de Planning in een ingeplande signalering de tekst in de signalering te bekijken.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de juiste signalering.  3. Klik rechts in de witter balk op het pijltje. De tekst in de ...
  • Het aanpassen van een ingeplande signalering

   Het is mogelijk om een ingeplande signalering aan te passen.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de signalering die je wilt aanpassen.  3. Klik rechts in de witte balk op het pijltje. De tekst van de signalering verschijnt nu.  4. Druk op ...
  • De geregistreerde items van een kind bekijken

   Wanneer je een registratie voor een kind hebt gemaakt, kan je deze op twee manieren terugvinden in de app.  Manier 1: Bij het onderdeel Tijdlijn. In de Tijdlijn zie je een verzameling van alle registraties en signaleringen voor de hele klas, ...
  • Datum sorteren van oud naar nieuw of van nieuw naar oud

   De planning staat standaard gesorteerd van oud naar nieuw. De signalering die het eerst staat ingepland of was ingepland op een datum die al geweest is (te zien aan de rode uitroepteken), is bovenaan te zien. Gevolgd door de daarop volgende ...