Het gebruik van de filters op de tijdlijn

Het gebruik van de filters op de tijdlijn

Binnen het onderdeel 'Tijdlijn' kan gebruik worden gemaakt van vier filters, een datum-, leergebied-, interventie- en kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de tijdlijn aangepast weer te geven. 

Filters op de tijdlijn

Datum filter: met de datum filter kan de 'Tijdlijn' getoond worden voor een specifieke datum of voor een datum periode
1. Ga naar het onderdeel Tijdlijn. 
2. Klik op 'Kies een datum'. De datums gaan terug in de tijd, omdat de Tijdlijn laat zien wanneer de signaleringen en registraties aangemaakt zijn. 
 1. Specifieke datum: klik twee keer op dezelfde datum.
 2. Datum periode: kies voor de startdatum en de einddatum een andere datum.
3. De Tijdlijn is nu gefilterd op de gewenste datum of periode. De gekozen datum of periode is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een datum of periode is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een andere datum worden gekozen. 

Leergebied filter: met het leergebied filter kan de 'Tijdlijn' voor één van de acht leergebieden getoond worden. 
1. Ga naar het onderdeel Tijdlijn. 
2. Klik op 'Leergebied' en selecteer het juiste leergebied. 
3. De Tijdlijn is nu gefilterd op het gewenste leergebied. Het gekozen leergebied is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een leergebied is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een ander leergebied worden gekozen. 

Interventie filter: met het leergebied filter kan de 'Tijdlijn' voor één van de vijf interventies getoond worden. 
1. Ga naar het onderdeel Tijdlijn. 
2. Klik op 'Interventie' en selecteer de juiste interventie. 
3. De Tijdlijn is nu gefilterd op de gewenste interventie. De interventie is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een interventie is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een andere interventie worden gekozen. 

Kind filter: met het kind filter kan de 'Tijdlijn' voor een specifiek kind getoond worden. 
1. Ga naar het onderdeel Tijdlijn. 
2. Klik op 'Kind' en selecteer het juiste kind. 
3. De Tijdlijn is nu gefilterd op het gewenste kind. Het gekozen kind is in de knop zichtbaar. Ook wordt de knop, wanneer een kind is gekozen, blauw. 
4. Door nogmaals op de knop te drukken, kan een ander kind worden gekozen. 

Door het combineren van deze filters kan de 'Tijdlijn' op verschillende manieren worden weergegeven. Met de knop 'Verwijder filters' kan de hele selectie worden verwijderd. Deze knop komt pas in beeld wanneer één of meerdere filters gekozen zijn. Ook is het mogelijk om alleen het leergebied, de interventie of het kind te verwijderen. Druk dan nogmaals op leergebied, interventie of kind en druk op 'Verwijder filter'.
 Interventies

  • Related Articles

  • Het gebruik van de filters op de planning

   Binnen het onderdeel 'Planning' kan gebruik worden gemaakt van twee filters, een datum filter en een kind filter. Met deze filters is het mogelijk om de planning aangepast weer te geven.  Datum filter: met de datum filter kan de 'Planning' voor een ...
  • De geregistreerde items van een kind bekijken

   Wanneer je een registratie voor een kind hebt gemaakt, kan je deze op twee manieren terugvinden in de app.  Manier 1: Bij het onderdeel Tijdlijn. In de Tijdlijn zie je een verzameling van alle registraties en signaleringen voor de hele klas, ...
  • Het aanpassen van een ingeplande signalering

   Het is mogelijk om een ingeplande signalering aan te passen.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de signalering die je wilt aanpassen.  3. Klik rechts in de witte balk op het pijltje. De tekst van de signalering verschijnt nu.  4. Druk op ...
  • Tekst in een signalering bekijken op de Planning

   Het is mogelijk om via de Planning in een ingeplande signalering de tekst in de signalering te bekijken.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de juiste signalering.  3. Klik rechts in de witter balk op het pijltje. De tekst in de ...
  • Begripsomschrijving van een registratieonderwerp bekijken

   Binnen Cfolio bevatten alle leergebieden twee of meerdere deelgebieden. Binnen de verschillende combinaties van leergebied en deelgebied horen verschillende registratieonderwerpen. Elk van deze registratieonderwerpen bevat één of meerdere ...