Leergebied of deelgebied aanpassen wanneer een registratie is gestart

Leergebied of deelgebied aanpassen wanneer een registratie is gestart

In Cfolio is het mogelijk om zowel het leergebied als het deelgebied aan te passen, wanneer een registratie al is gestart.

1. Ga naar het onderdeel Registreren. 
2. Klik het kind aan waar je een registratie voor wilt toevoegen. 
3. Kies een leergebied en een bijbehorend deelgebied. Op deze manier is een nieuwe registratie gestart.
4. Je krijgt nu alle inhoud te zien van dit gebied. 
5. Wanneer je toch een ander leer- en/of deelgebied wilt kiezen, klik rechtsboven op het pijltje. 


  
      - Wanneer je binnen hetzelfde leergebied een nieuw deelgebied wilt kiezen, hoef je alleen een ander
      deelgebied aan te klikken. 
      - Wanneer je zowel een nieuw leergebied als deelgebied wilt kiezen, klik je op het juiste leergebied
      en vervolgens op het juiste deelgebied.

6. Je krijgt nu alle inhoud te zien van het nieuwe gebied.

  • Related Articles

  • Een registratie maken

   1. Ga naar het onderdeel Registreren.  Klik op het kind waar je een registratie voor wilt maken. 2. Kies het juiste leergebied en vervolgens het deelgebied. 3. Je krijgt nu alle inhoud te zien van dit leergebied. 4. Open een registratieonderdeel door ...
  • Het aanpassen van een ingeplande signalering

   Het is mogelijk om een ingeplande signalering aan te passen.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de signalering die je wilt aanpassen.  3. Klik rechts in de witte balk op het pijltje. De tekst van de signalering verschijnt nu.  4. Druk op ...
  • De geregistreerde items van een kind bekijken

   Wanneer je een registratie voor een kind hebt gemaakt, kan je deze op twee manieren terugvinden in de app.  Manier 1: Bij het onderdeel Tijdlijn. In de Tijdlijn zie je een verzameling van alle registraties en signaleringen voor de hele klas, ...
  • Begripsomschrijving van een registratieonderwerp bekijken

   Binnen Cfolio bevatten alle leergebieden twee of meerdere deelgebieden. Binnen de verschillende combinaties van leergebied en deelgebied horen verschillende registratieonderwerpen. Elk van deze registratieonderwerpen bevat één of meerdere ...
  • Een docent verwijderen

   1. Log in als schoolamin.  2. Klik rechts boven op je profielfoto om het beheermenu te openen.  3. Klik op 'Beheer docenten'. 4. Er verschijnt een overzicht van alle docenten met hun bijbehorende gegevens en de groep waar ze docent van zijn.  5. Zoek ...