Leerlingen overzetten naar een nieuwe groep

Leerlingen overzetten naar een nieuwe groep

Wanneer er leerlingen wisselen van groep kunnen deze uit de huidige groep worden gehaald en toegevoegd worden aan de nieuwe groep.

Let op: bij het uploaden van een nieuw leerlingenbestand, pas het huidige leerlingenbestand aan, maak geen nieuw bestand!

1. Open het bestaande leerlingenbestand in Excel.
2. Zoek de leerling(en) op die wisselen van groep.
3. Wijzig de groepsnaam, laat de rest van de gegevens staan.
4. Sla het bestand op en sluit deze op de computer.
5. Log in als schooladmin.
6. Klik rechts bovenin je scherm op je profielfoto om het beheermenu te openen.
7. Klik op ‘Beheer leerlingen’.


Er verschijnt een overzicht van alle leerlingen met hun bijbehorende gegevens.

8. Klik op ‘Upload leerlingenbestand’.


9. Wanneer gereed, klik op ‘Verstuur excel bestand’.


10. Na het refreshen van de pagina zullen de kinderen zichtbaar zijn in de nieuwe groep.

 Opmerkingen:

 1. Leraren van de nieuwe groep kunnen de signaleringen en registraties die voor een kind gemaakt zijn in de vorige groep inzien.
  1. Ingeplande signaleringen zijn terug te vinden op de ‘Planning’ en ‘Tijdlijn’.
  2. Afgeronde signaleringen zijn terug te vinden op de ‘Tijdlijn’.
  3. Gemaakte registraties zijn terug te vinden op de ‘Tijdlijn’ en binnen ‘Registreren’.
 2. Leraren uit de vorige groep kunnen de signaleringen en registraties van het kind niet meer inzien.

   • Related Articles

  • Leerlingen toevoegen in een nieuwe school

   1. Download het leerlingen bestand. 2. Open het bestaande leerlingenbestand in Excel. 3. Verwijder de twee voorbeeld leerlingen, maar laat de namen van de velden (klas, leerlingnummer, etc.) staan. 4. Voeg de eigen leerlingen toe met de juiste klas; ...
  • Een nieuwe individuele- of groepssignalering maken vanuit een groepssignalering

   Vanuit een groepssignalering is het mogelijk om een vervolg signalering te maken voor de groep of een vervolg signalering te maken voor één van de individuele kinderen binnen deze groep.  Groepssignalering 1. Ga naar het onderdeel 'Planning'.  2. ...
  • Nieuwe leerling(en) toevoegen

   Wanneer er een instroom is van nieuwe leerlingen kunnen deze aan de juiste groep(en) worden toegevoegd. Let op: bij het uploaden van een nieuw leerlingenbestand, pas het huidige leerlingenbestand aan, maak geen nieuw bestand! 1. Open het bestaande ...
  • Leerlingen verwijderen

   Wanneer leerlingen van school afgaan, kunnen zij worden verwijderd.  Let op: de leerling en alle bijbehorende gegevens zullen permanent uit de app worden verwijderd. Gemaakte signaleringen en registraties zullen niet meer zichtbaar zijn. De gegevens ...
  • Een interventie bekijken en afronden

   1. Ga naar het onderdeel Planning. Hier zie je alle geplande interventies van de groep waar jij docent van bent. 2. Open een interventie door op het pijltje aan de rechterkant de klikken. Je ziet hier aan het rode uitroepteken dat deze interventie al ...