Een interventie bekijken en afronden

Een interventie bekijken en afronden

1. Ga naar het onderdeel Planning.


Hier zie je alle geplande interventies van de groep waar jij docent van bent.

2. Open een interventie door op het pijltje aan de rechterkant de klikken.


Je ziet hier aan het rode uitroepteken dat deze interventie al te lang open staat. 

3. Door middel van het potloodje kun je de tekst van de interventie aanpassen dan wel aanvullen.


Vervolgens kun je de signalering afronden of een nieuwe signalering maken.   • Related Articles

  • De geregistreerde items van een kind bekijken

   Wanneer je een registratie voor een kind hebt gemaakt, kan je deze op twee manieren terugvinden in de app.  Manier 1: Bij het onderdeel Tijdlijn. In de Tijdlijn zie je een verzameling van alle registraties en signaleringen voor de hele klas, ...
  • Begripsomschrijving van een registratieonderwerp bekijken

   Binnen Cfolio bevatten alle leergebieden twee of meerdere deelgebieden. Binnen de verschillende combinaties van leergebied en deelgebied horen verschillende registratieonderwerpen. Elk van deze registratieonderwerpen bevat één of meerdere ...
  • Tekst in een signalering bekijken op de Planning

   Het is mogelijk om via de Planning in een ingeplande signalering de tekst in de signalering te bekijken.  1. Ga naar het onderdeel Planning.  2. Ga naar de juiste signalering.  3. Klik rechts in de witter balk op het pijltje. De tekst in de ...
  • Een nieuwe individuele- of groepssignalering maken vanuit een groepssignalering

   Vanuit een groepssignalering is het mogelijk om een vervolg signalering te maken voor de groep of een vervolg signalering te maken voor één van de individuele kinderen binnen deze groep.  Groepssignalering 1. Ga naar het onderdeel 'Planning'.  2. ...
  • Een foto of meerdere foto's toevoegen aan een signalering

   In Cfolio is het mogelijk om een foto te maken en toe te voegen aan een signalering. Het is ook mogelijk om eerder gemaakte foto's te uploaden en toe te voegen.  1. Ga naar het onderdeel Signaleren. 2. Klik het kind aan waar je een signalering over ...